Welkom  Login?

Voorwaarden


Algemene voorwaarden


1. Stock4you is een platform voor het plaatsen van advertenties.
Stock4you is een platform bedoeld voor ondernemers handelend naar Belgiës recht voor het aan- en verkopen van; groothandel, partijhandel, restpartijen, promotieartikelen, retourgoederen, fabrieksrestanten en goederen uit faillissementen.

Ondernemers of gebruikers van Stock4you (inkopers en verkopers) worden hierna genoemd de "gebruiker". De gebruiker van Stock4you draagt zelf verantwoording voor zijn handelen met andere gebruikers van Stock4you. Het is dan ook aan de koper zelf om controle uit te oefenen op legaliteit van de geadverteerde goederen, kwaliteit en alle overige eisen van de koper omtrent het inkopen van goederen. De service van Stock4you is niet bedoeld voor particulieren en/of minderjarigen en wij verzoeken dan ook gebruikers om niet te handelen met particulieren en/of minderjarigen via Stock4you.
Stock4you kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en verkeerde informatie geplaatst door adverteerders op Stock4you.

2. Aansprakelijkheid beperking Stock4you.
Voor zover wettelijk is toegestaan, sluiten wij aansprakelijkheid uit, voor schade die een Stock4you gebruiker lijdt door:
 1. 2.1. Afname van goederen of diensten van derden via Stock4you en de kwaliteit en duurzaamheid van de gekochte goederen.
 2. 2.2. Informatie/content welke onjuistheden bevatten.
 3. 2.3. Website pagina's of onderdelen ervan welke niet veilig toegangelijk zijn.
 4. 2.4. Website pagina's of onderdelen ervan welke niet beschikbaar zijn door storing.
 5. 2.5. De diensten van Stock4you.
 6. 2.6. Wijzigingen in diensten van Stock4you.
 7. 2.7. Wijzigingen op de website van Stock4you.

3. Continue wijzingen van de website of diensten.
Stock4you is continue bezig zijn website en diensten te; optimaliseren, aan te passen of te beëindigen waar wij dat nodig achten.

4. Algemene regels voor het opmaken en plaatsen van een advertentie.
 1. 4.1. De advertentie mag geen dienst bevatten.
 2. 4.2. De advertentie mag maar één concrete partij goederen bevatten. Tenzij er meerdere producten in één partij voor één prijs worden aangeboden. Definitie van een partij: Een partij bestaat uit meer dan één van hetzelfde product. Wanneer Stock4you van mening is dat een advertentie niet als partij kan worden gezien, behoudt Stock4you het recht om de advertentie zonder opgave van reden te verwijderen.
 3. 4.3. De advertentie tekst mag alleen in het; Nederlands, Engels en Duits zijn opgesteld.
 4. 4.4. De advertentie titel moet worden opgegeven en mag alleen een omschrijving van de partij bevatten.
 5. 4.5. De prijs van aangeboden goederen moet worden ingevuld bij het opmaken van een aangeboden advertentie. Wilt u de prijzen niet weergeven bekijk dan op de "Help" pagina hoe er gebruik gemaakt kan worden van de optie "Prijs op aanvraag".
 6. 4.6. De advertentie mag geen reclame teksten bevatten voor het promoten van een bedrijf.
 7. 4.7. Bij het opmaken van een advertentie mag er geen; contactgegevens, URL en/of bedrijfsnaam worden toegevoegd.
 8. 4.8. De advertentie mag geen; pornografische, discriminerende, beledigende en/of bedreigende teksten en/of foto's bevatten.
 9. 4.10. De advertentie mag geen goederen beschrijven welke; illegaal zijn, onrechtmatig zijn, waarvan de handel verboden is en/of wat illegaal nagemaakt is.
 10. 4.11. De advertentie foto's mogen geen afbeeldingen bevatten die geen betrekking hebben op het aangeboden of gezochte product.
 11. 4.12. De advertentie foto's mogen geen; bedrijfsnaam, merknaam, URL, logo en/of contactgegevens bevatten.
 12. 4.13. De advertentie foto's mogen geen portretrecht of auteursrecht bevatten, waarvan u niet de rechtmatige eigenaar bent of waarvoor u geen toestemming heeft gekregen om deze te mogen gebruiken.
 13. 4.14. De advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.
 14. 4.15. De advertentie mag niet in meerdere rubrieken worden geplaatst of meermaals in dezelfde rubriek.
 15. 4.16. Uw advertentie blijft ten minste 30 dagen op Stock4you staan.
 16. 4.17. Wanneer een advertentie misleidend of verwarrend is wordt deze zonder opgave van reden verwijderd.
 17. 4.18. Wanneer uw product is verkocht of u heeft het betreffende product gevonden verzoeken wij u vriendelijk uw advertentie te verwijderen.
 18. 4.19. Wanneer uw advertentie niet aan de regels voldoet behoudt Stock4you het recht om de advertentie zonder opgave van reden te verwijderen.

5. Biedingen zijn niet bindend.
Een bieding op een advertentie op Stock4you is nooit bindend. Stock4you heeft te allen tijde recht om een bod zonder rede van opgave te verwijderen van de website.


6. Betaling.
Op Stock4you kunt u gratis 3  "aangeboden" of "gezocht" advertenties plaatsen. Mocht u meer advertenties willen plaatsen neem dan een Stock+ account, dan kunt u onbeperkt adverteren voor maar € 4,08  per maand. 

Bekijk hier de mogelijkheden!

 1. 6.1. Het is niet toegestaan om als persoon of bedrijf meerdere gratis accounts te beheren. Stock4you behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts zonder opgave van redenen te verwijderen van Stock4you.com. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, indien adverteerder zich niet aan de regels van Stock4you houd.

7. Geschillen tussen Adverteerder en Gebruiker.
Geschillen tussen de adverteerder en gebruiker dienen te allen tijde door de adverteerder en gebruiker zelf te worden opgelost. U kunt geen aanspraak maken op een schadevergoeding van Stock4you die verband houden met geschillen tussen adverteerder en koper of vice versa.

8. Onjuiste gegevens.
Indien uw; e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, Kamer van Koophandel nummer of BTW nummer niet correct zijn opgegeven dan wel onbereikbaar zijn behouden wij ons het recht om uw account en advertentie(s) te verwijderen.

9. Gebruik van de inhoud van de website Stock4you.
Het is niet toegestaan om de inhoud of delen van de website Stock4you te verveelvoudigen en ter beschikking te stellen aan derden. Wij berusten op ons copyright.

10. Verwijzingen naar derden.
Op Stock4you vindt u verwijzingen naar derden zoals een hyperlink of banners. Stock4you heeft geen zeggenschap over de inhoud van de websites van derden. Heeft u vragen over websites van derden of meent u een geschil te hebben met derden, dan raden wij u aan contact op te nemen met de desbetreffende website.

11. Uw advertentie kan ook elders worden gepubliceerd.
Stock4you publiceert uw advertentie mogelijk geheel of gedeeltelijk; op websites, in e-mails en andere promotie kanalen van dochterondernemingen en/of websites van derden. De opmaak van uw advertentie kan op verschillende manieren worden vertoond zodat deze het beste toegankelijk is voor mobiele apparatuur of software van derden. Uw advertentie kan ook worden vertoond op websites in andere landen dan België.

12. Geen garantie.
Stock4you geeft geen garantie op goederen die zijn aangeboden door de adverteerders op Stock4you. Een gebruiker dient zelf onderzoek te verrichten naar de garantie voorwaarden van de desbetreffende adverteerder.

13. Handelen in strijd met de algemene voorwaarden.
Wanneer Stock4you van mening is dat u handelt in strijd met onze algemene voorwaarden, behouden wij ons het recht u de toegang to de website Stock4you te ontzeggen en uw lidmaatschap te beeïndigen.

14. Geschillen met Stock4you.
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Het in hiervoor bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Melding illegale of inbreukmakende advertenties.

Wanneer een advertentie een illegaal product bevat of een advertentie inbreuk maakt op de rechthebbenden van auteursrecht, handelsmerken en/of andere rechten van derden, verzoeken wij u dit direct te melden via ons:

contactformulierOnderwerpen
Onderwerpen

Nieuwsbrief voorwaarden

Aanvullende voorwaarden voor advertenties in de de nieuwsbrief.


1. Algemene regels voor vertoning advertentie in de nieuwsbrieven.

Stock4you verstuurd verschillende e-mail nieuwsbrieven naar abonnees. In deze nieuwsbrieven worden advertenties van adverteerders op Stock4you vertoond. Vanwege de beperkte ruimte in de Stock4you nieuwsbrieven kunnen niet alle advertenties in de nieuwsbrief vertoond worden.

 1. 1.1. In principe kunnen alleen Stock+ account members in aanmerking komen voor een vermelding in de nieuwsbrieven. Stock4you behoudt zich het recht om bepaalde advertenties van gratis accounts te tonen in de nieuwsbrieven.
 2. 1.2. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deze plaatsen worden willekeurig vergeven.